Koronawirus a prawo do kontaktów rodzica z dzieckiem

Epidemia jako pretekst do niewydania dziecka drugiemu rodzicowi

Niestety, ale dosyć powszechnym zjawiskiem jest fakt, że rodzice dziecka żyjący w rozłączeniu często niechętnie „oddają” swoje pociechy byłemu partnerowi. Powodem takiego postępowania najczęściej jest trwający między nimi konflikt.

 

Stan epidemiczny wynikający z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 spowodował wprowadzenie wielu ograniczeń, w celu zapobiegania zarażeniom. Niestety, jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości, walka z koronawirusem została wykorzystana do utrudniania kontaktów rodziców z dziećmi (więcej informacji: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/realizacja-sadowych-postanowien-o-kontaktach-z-dziecmi). Ministerstwo Sprawiedliwości w podkreśliło, że obowiązują wszystkie postanowienia sądów w zakresie kontaktów z małoletnimi dziećmi przez rodziców żyjących w rozłączeniu. Zdaniem Ministerstwa odmowa wykonania orzeczenia sądu może wynikać jedynie z zakazów, wynikających z zastosowanej kwarantanny.

czytaj

Koronawirus a ślub i wesele – czy mogę odzyskać wpłacone pieniądze ?

Koronawirus a ślub i wesele – czy mogę odzyskać wpłacone pieniądze?

 

Stan epidemii w Polsce spowodowany rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 skutkował wprowadzeniem wielu ograniczeń m.in. w przemieszczeniu się, z zaleceniem ograniczenia wszelkich wyjść do niezbędnego minimum i unikania skupisk ludzi. Ograniczone zostały także zasady funkcjonowania wielu instytucji oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Epidemia pokrzyżowała wiele planów zawodowych i prywatnych. Niestety, wiele par z powodu epidemii zmuszona była odwołać swój ślub i wesele. Organizacja uroczystości wiąże się z wcześniejszym zawarciem umów z wieloma podmiotami i przeznaczeniu sporych środków pieniężnych na zaliczki lub zadatki.  Czy w zaistniałej sytuacji można liczyć na odzyskanie wpłaconych pieniędzy?

czytaj

Ważne zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego

Podniesienie górnej granicy kary warunkującej możliwość skorzystania z Systemu Dozoru Elektronicznego z 1 roku do 1 roku i 6 miesięcy. 

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dokonano zmiany treści art. 43 la § 1 pkt 1 k.k.w. i podwyższono do 1 roku i 6 miesięcy maksymalny wymiar kary kwalifikujący do skorzystania z Systemu Dozoru Elektronicznego.

Niewątpliwie wprowadzone zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego stanowią odpowiedź na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce, choć pomysł podniesienia górnej granicy kary warunkującej możliwość skorzystania z Systemu Dozoru Elektronicznego pojawił się już w połowie ubiegłego roku. 

czytaj

Sporządzanie i opiniowanie umów

Umowy – czy tego chcemy czy nie, stanowią istotną część życia każdego z nas. Spotykamy się z nimi zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Oddziałują nie tylko na teraźniejszość, ale często mają też wymierny wpływ na kształtowanie naszej przyszłości. Jak właściwie zadbać o ten aspekt i odpowiednio zabezpieczyć się przed konsekwencjami pochopnych decyzji? Już tłumaczymy.

czytaj

Windykacja należności – jak skutecznie odzyskać pieniądze?

W starożytnym Rzymie popularna była taka oto sentencja: mały dług stwarza dłużnika, duży dług stwarza wroga. Od czasu upadku tego wielkiego imperium minęło już ponad 1500 lat, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że ta maksyma nie straciła zbytnio na aktualności. Długi nadal są częścią naszej codzienności i jest to zjawisko, które we współczesnym świecie moglibyśmy niestety określić mianem powszechnego.

czytaj

Zalane mieszkanie? Należy Ci się odszkodowanie! 

Pęknięta rura i zalane mieszkanie to fatalne w skutkach połączenie, które może być źródłem wielu kłopotów. Co zrobić, gdy z taką nieszczęśliwą sytuacją spotkamy się osobiście? Jak się na nią przygotować i jakie kroki podjąć, aby w razie konieczności uzyskać godziwe odszkodowanie? Zachęcamy do lektury, w której dowiecie się, w jaki sposób działać, gdy dojdzie do zalania mieszkania.

czytaj

Jazda samochodem po zażyciu marihuany

Niezaprzeczalnie, zażywanie jakichkolwiek środków odurzających nie wpływa pozytywnie na nasz organizm. Powszechną praktyką jest jednak ich stosowanie, głównie przez młode osoby, które wielokrotnie są jednocześnie kierowcami. Najczęściej policjanci drogówki dokonują zatrzymań osób pod wpływem alkoholu. Drugim środkiem, cieszącym się “popularnością” wśród młodszych obywateli, jest marihuana, która wpływa m.in. na ośrodkowy układ nerwowy.

czytaj

Obrona w procesie karnym – kto może Ci pomóc?

Prawo do obrony jest jedną z głównych oraz fundamentalnych zasad procesu karnego i przysługuje oskarżonemu już od etapu początkowego, jakim jest postępowanie przygotowawcze. Art. 6 Kodeksu postępowania karnego, niniejsza zasada została wyrażona expresis verbis. (Art. 6 kpk – „Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć.”).

Jednak mało kto z nas wyobraża sobie sytuację, że któregoś dnia będzie potrzebował obrońcy, ponieważ stanie się oskarżonym w procesie karnym. Co należy wiedzieć, gdy przyjdzie nam albo naszej bliskiej osobie zmierzyć się z takim stanem rzeczy?

czytaj

Wypowiedzenie polisolokaty, czy to możliwe?

Polisolokata to umowa ubezpieczenia na życie i dożycie. Umowa ta, co do zasady, nie ma charakteru długoterminowego. Świadczenie w przypadku dożycia przez ubezpieczonego określonego wieku lub jego śmierci, równe jest wpłaconej przez niego składce powiększonej o ustaloną w umowie wartość. Są one wolne od podatku od dochodów kapitałowych. Wskazuje się, że odstąpienie od tego rodzaju umowy, może wiązać się z poniesieniem kosztów likwidacyjnych, które niegdyś sięgały nawet 100% (zobacz: wyrok SA w Katowicach z dnia 13.07.2018 r. V ACa 542/17). Powodowało to utratę wszelkich oszczędności przez konsumenta.

czytaj

Odzyskanie pieniędzy od dłużnika, czyli proces windykacji należności

Każdy kto posiada własną działalność gospodarczą musi liczyć się z ogromną odpowiedzialnością i ryzykiem. Przygotowanie na każdą ewentualność jest kluczowe do sprawnego prowadzenia przedsiębiorstwa i w sytuacjach naruszania zasad należy wiedzieć co zrobić. Wiele osób nie rozumie zasad przy zawieraniu umowy i odpuszcza wywiązywanie się z odpowiednich należności. Należy wiedzieć jakie kroki należy podjąć w takim przypadku i co prowadzi do wyegzekwowania własnych pieniędzy.

czytaj

RODO – jakie obowiązki musi spełniać twoja firma?

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych wymuszają na pracodawcy większą niż dotychczas, dbałość o zabezpieczenie i właściwe przechowywanie danych osobowych osób fizycznych. Wytyczne RODO wyraźnie wskazują jakie dane musimy chronić, jednak nie mówią do końca jak to robić.

czytaj

Opóźniony lot – jak ubiegać się o odszkodowanie?

Podczas planowania podróży zawsze zależy nam aby droga, którą mamy pokonać przebiegła w możliwie najbardziej komfortowych warunkach. Co jeśli dostajemy informację, że nasz lot został opóźniony? Z prawnego punktu widzenia, pasażer prawie zawsze jest na wygranej pozycji. Linie lotnicze, sprzedając klientowi bilet wiążą się z nim swojego rodzaju umową, w której zobowiązują się dostarczyć pasażera do konkretnego punktu, czyli miejsca docelowego podróży. Jeśli przewoźnik nie wywiąże się ze swojego obowiązku, powinien podjąć kroki, które wynagrodzą to poszkodowanemu.

czytaj

Szkody majątkowe – czym są i jakie przysługuje za nie odszkodowanie?

Szkoda to nic innego jak strata poniesiona przez osobę w różnych sferach życiowych. Takie zjawisko można podzielić na charakter majątkowy i niemajątkowy. Wpływ na to, jaką formę przybiera strata mają założenia strefy, której ona dotyczy.  Szkoda majątkowa skupia się na uszczerbku dóbr materialnych osoby poszkodowanej, ale nie wliczając w to samej osoby, do której one należą.

czytaj

Upadłość konsumencka – dla kogo i kiedy?

Narastające zobowiązania finansowe, z których trudno się wywiązać i próba ratowania płynności finansowej poprzez wpadanie w pętlę zadłużeń, w krytycznym momencie doprowadzić mogą do tzw. bankructwa, czyli upadłości konsumenckiej. Jej ogłoszenie jest sposobem na uniknięcie obowiązku spłaty zaległości (długów), ale także na wyznaczenie sposobu i harmonogramu ich regulacji, włączając w to windykację posiadanego przez dłużnika majątku. Jak wygląda droga do ogłoszenia upadłości, kto i kiedy może to zrobić?

czytaj

Jazda pod wpływem – co grozi kierowcy?

Nie jest tajemnicą to, że jazda pod wpływem alkoholu to niemądre i nieodpowiedzialne zachowanie. Adwokat nie jest jednak osobą, która ma oceniać, a pomóc, w często niełatwej, sytuacji. Kierowca, który decyduje się na jazdę po alkoholu, musi liczyć się z tym, że jego sprawa skończy się w sądzie, ale to od linii obrony i doświadczenia adwokata zależeć będzie to, jaką karę poniesie.

czytaj

Jazda pod wpływem alkoholu czy narkotyków a zakaz prowadzenia pojazdów? Czy możliwym jest jego skrócenie ? – TAK !!!

Zakaz prowadzenia pojazdów jest to jeden ze środków karnych określonych w art. 39 Kodeksu karnego.

Co do zasady Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

czytaj