Odzyskanie pieniędzy od dłużnika, czyli proces windykacji należności

Każdy kto posiada własną działalność gospodarczą musi liczyć się z ogromną odpowiedzialnością i ryzykiem. Przygotowanie na każdą ewentualność jest kluczowe do sprawnego prowadzenia przedsiębiorstwa i w sytuacjach naruszania zasad należy wiedzieć co zrobić. Wiele osób nie rozumie zasad przy zawieraniu umowy i odpuszcza wywiązywanie się z odpowiednich należności. Należy wiedzieć jakie kroki należy podjąć w takim przypadku i co prowadzi do wyegzekwowania własnych pieniędzy.

Windykacja polubowna
Pierwszy etap jest najbardziej pokojowy i można dzięki niemu uniknąć postępowania sądowego. Często przedsiębiorcy mimo wystąpienia sytuacji nie uiszczenia należności, starają się pozostać w miłych relacjach z drugą stroną. Jest wiele metod przedsądowego postępowania – min.:

  • wiadomości SMS,
  • przypominające maile,
  • rozmowy telefoniczne.

W ostateczności przedsiębiorca jest zmuszony do napisania pisma drogą listową, w którym jest zawarte wezwanie do spłaty długu. W większości przypadków zindywidualizowany list jest najskuteczniejszą z tych metod. Pismo otrzymane fizycznie podkreśla powagę sytuacji a dłużnik orientuje się, że dłuższe odkładanie spłaty długu może się skończyć w zły sposób. Pierwszym etapem listowym jest zwykłe wezwanie do zapłaty, w którym jeszcze nie ma ujęcia sądu w całej sprawie, a tylko i wyłącznie jest przypomnieniem o nieopłaconych należnościach. Jeżeli to nie wystarczy, można umieścić taką osobę na giełdzie dłużników. Ostateczna metodą polubownego wyegzekwowania należytych pieniędzy jest wysłanie pisma, w którym należy wprost poinformować i ostrzec dłużnika o wszczęciu postępowania sądowego.

Postępowanie sądowe
W momencie, gdy każda z metod polubownego rozwiązania sprawy zawiedzie, a dłużnik nie zareagował, należy przenieść sprawę na drogę sądową. Nie jest to przyjemny proces jednak niezbędny do wyegzekwowania własnych pieniędzy. Cele wszczęcia windykacji sądowej jest uzyskanie wyroku z nakazem zapłaty dla dłużnika. Jeżeli powód nadal uchyla się od spłaty długu wtedy można ubiegać się o skierowanie sprawy do komornika – postępowanie egzekucyjne. Nie należy obawiać się kosztów postępowania, gdyż w większości przypadków za opłatę postępowania ostatecznie można obciążyć dłużnika.

Oczywiście przedsiębiorca może udać się do adwokata lub radcy w celu uzyskania pomocy w sformułowaniu pisma lub zająć się stworzeniem pozwu samodzielnie. Należy jednak pamiętać o tym, ze zlecenie napisania takiego dokumentu osobie, która się na tym zna, zaoszczędzić może dużo czasu i upewnić o prawidłowości danego pozwu.

Postępowanie egzekucyjne
Jest to etap, w którym ma miejsce złożenie wniosku do kancelarii komorniczej. Po rozpoczęciu tego postępowania, komornik przechodzi do konkretnych kroków, które będą prowadzić do odzyskania należytych pieniędzy.

Trzeba pamiętać o tym, że wraz z rozpoczęciem postępowania sądowego jest możliwość nieodwracalnej utraty kontrahenta. Należy jednak zastanowić się nad tym, czy warte jest utrzymanie kontaktu z osoba, która nie wywiązuje się ze swoich płatności. Im szybciej przedsiębiorca zajmie się wszczęciem postępowania, tym są większe szanse na odzyskanie swoich pieniędzy w krótszym czasie. Przed rozpoczęciem działań należy przygotować się na długi i męczący proces, jednak odzyskanie długu prędzej czy później musi nastąpić.