Szkody majątkowe – czym są i jakie przysługuje za nie odszkodowanie?

Szkoda to nic innego jak strata poniesiona przez osobę w różnych sferach życiowych. Takie zjawisko można podzielić na charakter majątkowy i niemajątkowy. Wpływ na to, jaką formę przybiera strata mają założenia strefy, której ona dotyczy.

Szkoda majątkowa skupia się na uszczerbku dóbr materialnych osoby poszkodowanej, ale nie wliczając w to samej osoby, do której one należą.

W prawie można rozróżnić dwa rodzaje takiej szkody:

  • Szkoda rzeczywista – zmniejszenie się ogólnego majątku, na który wpływ miały osoby trzecie (łac. damnum emergens).
  • Utracone korzyści – utracenie możliwości powiększenia majątku, z powodu wystąpienia konkretnego zdarzenia (łac. lucrum cessans).

Mówiąc o szkodzie majątkowej należy wspomnieć o zasadzie, która obowiązuje w polskim systemie – zasada pełnego odszkodowania. Głównym przesłaniem tej praktyki jest to, że uszczerbek, który został poniesiony ma być wynagrodzony w całości wartości uszczerbku, ale za to kwota wynagrodzenia nie może być wyższa niż równowartość poniesionej szkody. Ta zasada ma zapobiec wzbogaceniu się na szkodzie przez osobę poszkodowaną.

Naprawienie szkody może nastąpić przez jeden z trzech sposobów. Pierwszy to ten wybrany przez poszkodowanego – on decyduje o formie odszkodowania. Kolejna z metod to przywrócenie poprzedniego stanu. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze stan przed szkodą można naprawić. Wtedy jest mowa tylko o sposobie trzecim, czyli zapłatę odpowiedniej sumy pieniędzy.

W celu uzyskania odszkodowania, należy ustalić wysokość szkody jaka została poniesiona. Do jej ustalenia przyczynia się kilka czynników: odniesienie do cen rynkowych, indywidualna sytuacja poszkodowanego czy też wartość przedstawiona dla wszystkich podmiotów.