Upadłość konsumencka – dla kogo i kiedy?

Narastające zobowiązania finansowe, z których trudno się wywiązać i próba ratowania płynności finansowej poprzez wpadanie w pętlę zadłużeń, w krytycznym momencie doprowadzić mogą do tzw. bankructwa, czyli upadłości konsumenckiej. Jej ogłoszenie jest sposobem na uniknięcie obowiązku spłaty zaległości (długów), ale także na wyznaczenie sposobu i harmonogramu ich regulacji, włączając w to windykację posiadanego przez dłużnika majątku. Jak wygląda droga do ogłoszenia upadłości, kto i kiedy może to zrobić?

Czym tak naprawdę jest upadłość konsumencka?
Zanim przejdziemy do zagłębienia się w formalne szczegóły ogłoszenia upadłości konsumenckiej, warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na jej temat. Upadłość konsumencka zawsze ogłaszana jest w toku postępowania sądowego. Jest ona, pewnego rodzaju, formą ratunku dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i stały się niewypłacalne. Jej głównym celem jest oddłużeniem człowieka, zazwyczaj na skutek umorzenia całości bądź części długu, lub na skutek przeprowadzonej windykacji, czyli odzyskania należności winnej wierzycielom, poprzez sprzedaż majątku dłużnika.

Kto i kiedy może wnioskować o upadłość konsumencką?
Obligatoryjnym warunkiem, który należy spełnić aby ubiegać się o upadłość konsumencką jest bycie osobą fizyczną, nieprowadzącą własnej firmy oraz posiadającą zobowiązania, z których nie jest się w stanie wywiązać, z powodu braku środków na regularną ich spłatę. Warto jednak mieć na uwadze, że aby sąd pozytywnie rozpatrzył wniosek o upadłość należy wykazać także, że:

 • Osoba ubiegająca się o ogłoszenie upadłości nie była jej przyczyną, to znaczy nie doprowadziła do niej na skutek umyślnego działania
 • W przeszłości, osoba ubiegająca się o ogłoszenie upadłości, nie była stroną w podobnym postępowaniu, które umorzono lub wycofano się z ustalonego planu spłaty, na skutek nierzetelności bądź nieszczerości konsumenta
 • Postępowanie osoby ubiegającej się o ogłoszenie upadłości jestrzywdzące względem wierzycieli jego długów.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?
Wniosek o upadłość złożyć należy w sądzie rejonowym odpowiednim dla miejsca
zamieszkania osoby ubiegającej się o jej ogłoszenie. Zawiera on takie dane jak:

 • Podstawowe dane personalne tj. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, pesel, osoby ubiegającej się o upadłość
 • Aktualny i zupełny wykaz majątku, wraz z jego oszacowaniem i wskazaniem miejsc, w których się znajduje
 • Wskazanie okoliczności wniosku (to najistotniejszy dla sądu element)
 • Spis wierzycieli ze wskazaniem ich adresu, wysokości długu i pierwotnego terminu spłaty
 • Spis wierzytelności
 • Lista zabezpieczeń

Koszt wszczęcia postępowania upadłościowego to 30,00 zł.

Czym skutkuje ogłoszenie upadłości?
Pozytywne rozpatrzenie wniosku o upadłość konsumencką ma różne konsekwencje dla osoby, która się o nią ubiegała. Między innymi:

 • Majątek osoby, który stała się „bankrutem” staje się tzw. masą upadłości. Oznacza to, że konsument nie ma prawa do zarządzania, już nie swoim majątkiem, czyli np. nieruchomościami czy samochodami. Ponadto, w skład masy wchodzi także część wynagrodzenia za pracę dłużnika, która nie podlega zajęciu komorniczemu,
 • Konsument ogłaszający upadłość musi wydać cały swój majątek oraz dokumentację, która go dotyczy. Jeśli tego nie zrobi, ryzykuje umorzeniem postępowania,
 • Sprzedaży na rzecz długu podlegają nieruchomości, samochody, a także wartościowy sprzęt AGD i RTV, który nie jest obligatoryjny do posiadania, w celu prowadzenia gospodarstwa domowego. Z egzekucji wyłączone są jedynie przedmioty pierwszej potrzeby dłużnika.
 • Sąd ma prawo umorzyć postępowanie na skutek działań podejmowanych przez konsumenta po ogłoszeniu upadłości, np. na skutek bezpodstawnego zwolnienia się z pracy.

Upadłość konsumencka to nierzadko jedyne wyjście dla osób, znajdujących się w poważnych kłopotach finansowych. Utrata majątku to cena jaką upadły płaci za, swojego rodzaju, nowy start oraz czystą kartę. Warto więc w trudnej sytuacji rozważyć tę opcję i nie traktować jej jako konieczność, a szansę.