Opóźniony lot – jak ubiegać się o odszkodowanie?

Podczas planowania podróży zawsze zależy nam aby droga, którą mamy pokonać przebiegła w możliwie najbardziej komfortowych warunkach. Co jeśli dostajemy informację, że nasz lot został opóźniony? Z prawnego punktu widzenia, pasażer prawie zawsze jest na wygranej pozycji. Linie lotnicze, sprzedając klientowi bilet wiążą się z nim swojego rodzaju umową, w której zobowiązują się dostarczyć pasażera do konkretnego punktu, czyli miejsca docelowego podróży. Jeśli przewoźnik nie wywiąże się ze swojego obowiązku, powinien podjąć kroki, które wynagrodzą to poszkodowanemu.

Spóźniony samolot – kiedy za opóźniony lot przysługuje odszkodowanie?
Na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., odszkodowanie z tytułu opóźnionego lotu, należeć się będzie tylko, gdy jest ono większe niż 3 godziny od planowanego czasu.

Odszkodowanie za lot – jakie kwoty należą się pasażerowi?
Jeśli przysługuje nam prawo do pieniężnego odszkodowania za opóźniony lot, kwota którą możemy otrzymać zależna jest od długości trasy, którą mieliśmy do pokonania.

Stawki odszkodowań przedstawiają się następująco:

  • Dla lotów krótszych niż 1500 kilometrów – 250 euro
  • Dla lotów w obrębie Unii Europejskiej liczących od 1500 kilometrów do 3500 kilometrów – 400 euro
  • Dla wszystkich pozostałych, nie uwzględnionych powyżej lotów – 600 euro

Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot?
Pierwszym krokiem powinno być wysłanie formularza reklamacyjnego do danych linii lotniczych. Formularze dostępne są zazwyczaj na stronie internetowej danego przewoźnika. Reklamację można również zgłosić poprzez unijny wzór skargi odnoszący się do praw pasażera.

Przewoźnik może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli:

  • zostaliśmy o tym powiadomieni przynajmniej dwa tygodnie przed planowaną datą odlotu,
  • przedstawiono nam najbardziej zbliżone warunki do pierwotnie przez nas zakładanych.

Jeżeli informację otrzymamy na mniej niż 7 dni przed wylotem, przewoźnik zobowiązany jest przedstawić nam ofertę rozpoczynającą się nie więcej niż godzinę przed planowanym odlotem, a na miejsce docelowe dostarczyć nas nie później niż dwie godziny po wcześniej zakładanym czasie lądowania. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków uprawnia nas do ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony lot.

Nie możemy ubiegać się odszkodowania za opóźniony lot w przypadku gdy wystąpią tak zwane “czynniki zewnętrzne”.

Takie sytuacje to między innymi:

  • złe warunki pogodowe,
  • strajk obsługi lotniczej,
  • gwałtownie zmieniająca się sytuacja polityczna w danym kraju.

W dużym skrócie są to sytuacje, których przewoźnik nie jest w stanie przewidzieć ani im zapobiec, mimo podjęcia wszystkich racjonalnych i możliwych środków.

Za taką okoliczność nie musi uchodzić problem techniczny. Dbanie o kondycję maszyn należy do obowiązków przewoźnika. Nie dotyczy to jednak przypadków gdy np. ptak wpadnie do turbiny i powodując jej uszkodzenie.