Jazda pod wpływem alkoholu/narkotyków

 

Czy wiesz, że jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest jednym z najpowszechniejszych naruszeń w praktyce wymiaru sprawiedliwości ? 

Od tego jaka ilość alkoholu czy też innych środków odurzających znajduje się w naszym organizmie zależy to czy nasz czyn będzie rozpatrywany jako przestępstwo czy też jako wykroczenie.

Dlatego jeżeli dojdzie do zatrzymania za jazdę po alkoholu, należy niezwłocznie przeanalizować stan faktyczny sprawy, sprawdzić czy nie popełniono podczas badania zawartości/stężenia alkoholu we krwi/wydychanym powietrzu żadnych błędów – tak, aby wybrać najbardziej korzystne rozwiązania oraz aby przygotować się do prowadzonych czynności i ewentualnego postępowania sądowego, celem zminimalizowania ryzyka otrzymania surowej kary lub aby doprowadzić do całkowitego uniewinnienia.

W Polsce zabronione jest kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu/środków odkurzających jak  i w stanie nietrzeźwości/pod ich wpływem.

Konsekwencje naruszenia tego zakazu są jednak różne i zależą od stwierdzenia jego stężenia w organizmie.

Zgodnie z polskim prawem, dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi <0,2 ‰ (promila) i <0,1 mg w wydychanym powietrzu.

W przypadku środków odurzających sytuacja jest jednak o wiele bardziej skomplikowana i samo stwierdzenie obecności środków odurzających nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie czy dana osoba była po ich użyciu czy też pod ich wpływem.

W przypadku alkoholu należy  odróżnić stan po użyciu alkoholu od stanu nietrzeźwości:

1. Stan po użyciu alkoholu zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu, albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 – art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (u.w.t.p.a.).

2. Stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 ‰ albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość – Art. 46 ust. 3 u.w.t.p.a. lub art. 115 § 16 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Za prowadzenie pojazdów w stanie po spożyciu alkoholu/środków odurzających w 2018 r. grozi:

1. 10 pkt karnych;
2. grzywna od 50 zł do 5000 zł;
3. od 5 do 30 dni pozbawienia wolności;
4. od 6 miesięcy do 3 lat zakazu prowadzenia pojazdów;
5. jest to wykroczenie.

Za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości/pod wpływem środków odurzających w 2018 r. grozi:

1. 10 pkt karnych;
2. grzywna uzależniona od dochodów sprawcy;
3. od 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;
4. do 2 lat pozbawienia wolności (do 12 lat w przypadku recydywy i sprawcy wypadków śmiertelnych);
5. od 3 lat zakazu prowadzenia pojazdów;
6. jest to przestępstwo.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Opracujemy dla Państwa odpowiednią taktykę procesową oraz będziemy reprezentować Państwa przed Prokuraturą, Policją oraz Sądem.

Kancelaria świadczy szeroko pojętą pomoc prawną osobom zatrzymanym za jazdę pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

INNE ARTYKUŁY O PODOBNEJ TEMATYCE;

  1. SKRÓCENIE ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW

Jazda pod wpływem alkoholu czy narkotyków a zakaz prowadzenia pojazdów? Czy możliwym jest jego skrócenie ? – TAK !!!

2. JAZDA POD WPŁYWEM – CO GROZI KIEROWCY  ?

Jazda pod wpływem – co grozi kierowcy?

3. JAZDA SAMOCHODEM PO ZAŻYCIU MARIHUANY

Jazda samochodem po zażyciu marihuany

4.  BLOKADA ALKOHOLOWA – SPOSÓB NA SKRÓCENIE ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW

Blokada alkoholowa – sposób na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

5.  KONSEKWENCJE NIEZWRÓCENIA DOKUMENTU PRAWA JAZDY PO WYROKU SĄDU

Konsekwencje niezwrócenia dokumentu prawa jazdy po wyroku sądu

6. DOŻYWOTNI ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW – CO MOŻNA Z TYM ZROBIĆ ?!?!?!

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów – co można z tym zrobić ?!?!?!