Windykacja należności

Terminowa realizacja zobowiązań przez kontrahentów wpływa na płynność finansową przedsiębiorstwa, jednakże niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których kontrahent opóźnia się z zapłatą należności, bądź w ogóle ich nie uiszcza. W takich przypadkach jednym z najbardziej skutecznych rozwiązań jest przekazanie sprawy do profesjonalnej windykacji.

Kancelaria Adwokacka Pawła Woronowicza świadczy kompleksową obsługę w zakresie windykacji należności – zarówno od podmiotów gospodarczych, jak i osób prywatnych.

W celu przeprowadzenia działań windykacyjnych nasz zespół służy profesjonalną pomocą w szczególności w zakresie sporządzania monitów windykacyjnych, wezwań do zapłaty, polubownej windykacji należności w kraju i za granicą, sporządzania pozwów w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym – także przy powództwach przeciwko członkom zarządu spółki z o.o., prowadzenia postępowania klauzulowego przy postępowaniu egzekucyjnym, przeprowadzenia czynności zmierzających do wyjawienia majątku dłużnika oraz zmobilizowania dłużników poprzez doprowadzenie do zakazu prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.

Wspieramy firmy w profesjonalnym zarządzaniu należnościami. W trakcie wieloletniej praktyki udało się nam wypracować efektywne rozwiązania pozwalające na skuteczną ochronę interesu naszych Klientów. W celu przeprowadzenia sprawnej egzekucji wierzytelności prowadzimy nadto stałą współpracę z licznymi kancelariami komorniczymi, co pozwala na weryfikację ich efektywności i skrócenie czasu koniecznego do rzeczywistego zaspokojenia wierzytelności.