Niniejszy dokument określa politykę prywatności serwisu internetowego
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Woronowicz (dalej: Serwis),
dostępnego pod adresem www.adwokat-woronowicz.pl. Administratorem
Serwisu jest Paweł Woronowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Woronowicz, NIP: 8531474580,
al. Wojska Polskiego 11 lok. 3, 70-470  Szczecin, tel. +48 664 954 841

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych
usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci
najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich
danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez
nasz Serwis.

 

Informacja o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO), wskazujemy że:

Jeśli zamierzasz założyć Profil Klienta oraz korzystać z naszych usług –
zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z
oferowanych usług w pełnym zakresie funkcjonalności.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Administrator Serwisu:

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO i wyłącznie w celach związanych z
funkcjonowaniem Serwisu, świadczeniem usług prawniczych oraz, o ile
wyrazisz na to osobną zgodę, w celach marketingowych. Po zakończeniu
świadczenia usługi zebrane dane poddane zostaną archiwizacji.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas świadczenia usługi, a
następnie w celach archiwizacyjnych przez okres niezbędny na podstawie
przepisów powszechnie obowiązujących w razie kontroli instytucji
państwowych.

Posiadasz pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich
przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność przetworzenia dokonanego przed takim
cofnięciem, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W sytuacji gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Ciebie danych osobowych w minimalnym zakresie
umożliwiającym nawiązanie kontaktu warunkiem rozpoczęcia świadczenia
usługi przez Serwis. Ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością
świadczenia usługi.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane w wykonaniu usługi świadczonej
przez Serwis żadnym odbiorcom. Dane osobowe nie będą przekazywane do
państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Treści publikowane za
pośrednictwem Profilu Klienta są poufne i nie udostępniane publicznie.
Wgląd do nich ma wyłącznie Administrator.

Uzyskane dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnym momencie w sposób
zautomatyzowany i nie będą przedmiotem profilowania.

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i
techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa oraz stosujemy
szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
Zasady przetwarzania danych osobowych umieszczone są także w Regulaminie
Serwisu.

Ciasteczka

Serwis korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie
pliki, które są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera,
telefonu, itd.), m.in. w celu umożliwienia Ci korzystania z wszystkich
funkcjonalności Serwisu.

Pliki cookies nie wpływają na funkcjonowanie Twojego urządzenia. W
każdej chwili możesz je usunąć korzystając z wbudowanych opcji swojej
przeglądarki internetowej.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są do celów:
• zapamiętywania informacji o Twojej sesji
• statystycznych.
• marketingowych
udostępnienia Ci pozostałych funkcjonalności Serwisu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich
obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej
przeglądarki.

Usługi Zewnętrzne

Mając na celu ulepszanie funkcjonowania Serwisu i jego rozwój dopasowany
do Twoich potrzeb, Serwis jest zintegrowany z usługą analizującą Twój
ruch w Serwisie. Usługę tę wykorzystujemy do celów statystycznych, co
pomaga nam lepiej dostosować Serwis do Twoich potrzeb.
Z polityką prywatności Google Analytics możesz zapoznać się pod adresem
http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy. Serwis jest zintegrowany
również z usługą marketingową Google.

Kontakt z Administratorem

W razie woli kontaktu z Administratorem z jakimkolwiek zapytaniem
dotyczącym polityki prywatności czy funkcjonowaniem Serwisu lub
świadczeniem usług prawniczych, napisz na:
kancelaria@adwokat-woronowicz.pl
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Woronowicz
al. Wojska Polskiego 11 lok. 3, 70-470 Szczecin