Odszkodowania komunikacyjne

Czy wiesz, że jeżeli jesteś ofiarą wypadku drogowego lub kolizji drogowej, Twój pojazd został uszkodzony, a Ty doznałeś obrażeń ciała jako pasażer, kierowca lub pieszy to przysługuje Ci odszkodowanie, nawet jeżeli sprawca nie miał wykupionej bądź ważnej polisy OC ?

Poszkodowanemu w wyniku wypadku drogowego bądź stłuczki przysługuje;

 • zwrot za szkody powstałe w pojeździe,
 • zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego,
 • zwrot kosztów holowania pojazdu,
 • zwrot kosztów ponownego wykonania badania technicznego

Jeżeli zaś doszło do uszczerbku na Twoim zdrowiu to przysługuje CI również;

 • zadośćuczynienie za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne,
 • zwrot kosztów leczenia, w tym zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zabiegów czy medykamentów, a także zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych,
 • zwrot kosztów opieki sprawowanej przez osoby trzecie,
 • renta wyrównująca utratę dochodów w przypadku stwierdzenia stałej bądź czasowej niezdolności do pracy

Nadto, jeżeli w wyniku wypadku drogowego zmarła Ci osoba bliska przysługuję Tobie także;

 • zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej,
 • zwrot uzasadnionych kosztów związanych z pochówkiem osoby zmarłej,
 • odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej, dotyczy to współmałżonka, dziecka i rodzica.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Pawła Woronowicza z siedzibą w Szczecinie świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń od sprawców wypadku lub kolizji drogowych, także w sytuacji, kiedy sprawa nie posiadał wykupionej bądź ważnej polisy OC.