Jazda pod wpływem – co grozi kierowcy?

Nie jest tajemnicą to, że jazda pod wpływem alkoholu to niemądre i nieodpowiedzialne zachowanie. Adwokat nie jest jednak osobą, która ma oceniać, a pomóc, w często niełatwej, sytuacji. Kierowca, który decyduje się na jazdę po alkoholu, musi liczyć się z tym, że jego sprawa skończy się w sądzie, ale to od linii obrony i doświadczenia adwokata zależeć będzie to, jaką karę poniesie.

Wykroczenie czy przestępstwo?

Polskie prawo “jazdę na podwójnym gazie” potraktować może jako wykroczenie lub przestępstwo, w zależności od tego czy kierowca jest w stanie po spożyciu alkoholu, czy w stanie nietrzeźwości. Różnica w ocenie sytuacji kierującego określana jest na podstawie stężenia alkoholu w jego krwi lub w wydychanym przez niego powietrzu.

Stan po użyciu alkoholu występuje w momencie gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi między 0,2 a 0,5 promila lub od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza. Jeśli podczas kontroli stwierdzi się właśnie takie stężenie alkoholu u badanego, będzie on traktowany jako osoba, która popełnia wykroczenie w myśl art. 87 Kodeksu wykroczeń. Wykroczenie to zagrożone jest karą aresztu (od 5 do 30 dni) lub karą grzywny w wysokości od 50 do 5000 zł. Dodatkowo, sąd zobowiązany jest także do wydania kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy zawartość alkoholu we krwii kierującego pojazdem wynosi ponad 0,5 promila lub powyżej 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza. Stan ten traktowany jest jako stan nietrzeźwości i w myśl prawa jest to przestępstwo, za które kierowca ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 178a Kodeksu karnego. Zgodnie z zapisami przepisu, za czyn ten grozi kara grzywny, ograniczenie wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto, tak jak w przypadku wykroczenia, sąd zobligowany jest do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów dla kierowcy, okres przez jaki będzie on obowiązywał jest jednak nie krótszy niż 3 lata.

Jazda pod wpływem – czy adwokat jest niezbędny?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta – tak! Jeśli zostałeś zatrzymany za jazdę pod wpływem powinieneś niezwłocznie skontaktować się z adwokatem, który będzie pełnił rolę Twojego obrońcy.

Z reguły w wyniku stresu spowodowanego zatrzymaniem przez funkcjonariuszy policji, lub po prostu z niewiedzy, kierowca popełnia wiele błędów, które działać mogą jego niekorzyść podczas procesu i wymierzania kary.

Częstą sytuacją jest brak świadomości na temat tzw. zakresu błędu pomiarowego, który nierzadko pozwala na zmianę klasyfikacji czyny z przestępstwa na wykroczenie. Znajomość przepisów i doświadczenie adwokata okazuje się w wielu takich przypadkach niezbędne, a aktywny udział obrońcy w czynnościach procesowych to bowiem szansa na niższy wyrok kary lub nawet warunkowe umorzenie postępowania.

Warunkowe umorzenie postępowania, a jazda pod wpływem

Kierowcy nierzadko nie mają nawet świadomości na temat możliwości warunkowego umorzenia postępowania w sprawie jazdy po alkoholu. Policja i prokuratura nie są skłonne do składania tego typu propozycji i proponowania takiego rozwiązania z własnej woli. Często proponują oni jedynie przyznanie się do winy i dobrowolne poddanie się karze, sugerując, że to najlepsze wyjście z sytuacji. Nic bardziej mylnego!

Jeśli jesteś osobą niekaraną za przestępstwa umyślne, a stężenie alkoholu w Twojej krwi w chwili zatrzymania oscylowało w okolicach 1 promila, możesz ubiegać się właśnie o warunkowe umorzenie postępowania. Dodatkowo istotnymi kwestiami w takiej sytuacji są także Twoje życie osobiste oraz wykazanie, że szkodliwość społeczna czynu była niewielka (dobrze jeśli natężenie ruchu było niewielkie, poruszałeś się po rzadko uczęszczanej drodze i w samochodzie byłeś sam).

Złożenie wniosku o umorzenie to obowiązek Twojego obrońcy. Jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, w myśl prawa pozostajesz osobą niekaraną. Możesz spodziewać się także skrócenia okresu, na który sąd zakaże Ci prowadzenia pojazdów.

Zatrzymanie przez policję i zagrożenie karą to zawsze stresująca sytuacja. Warto właśnie wtedy postawić na kontakt z adwokatem, którego zadaniem jest obrona interesów klienta i ochrona go przed ciążącymi nad nim konsekwencjami.

 

Zobacz więcej: jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków.