Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

Czy wiesz, że jeżeli z powodu opóźnienia samolotu byłeś zmuszony spędzić na lotnisku kilka godzin, Twój lot został odwołany, albo też odmówiono Ci wejścia na pokład, ponieważ przewoźnik sprzedał zbyt dużą liczbę biletów stosunku do miejsc w samolocie, to jesteś jednym z 8,5 mln pasażerów, którym należy się z tego tytułu odszkodowanie, w wysokości od 250 euro do nawet  600 euro ?

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólnego zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, pasażerowie mają prawo o odszkodowania w wysokości;

250 euro dla wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów,

400 euro dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 kilometrów,

600 euro dla wszystkich innych lotów niż określone w lit. a ) lub b).

Jednocześnie Rozporządzenie (WE) Nr 261/2004 nie narusza praw pasażerów do dochodzenia dalszego odszkodowania, odszkodowanie zaś przyznane na podstawie przywołanego wyżej rozporządzenia może zostać z kolei potrącone z takiego odszkodowania.

Rekompensata nie przysługuje tylko i wyłącznie w sytuacji kiedy lot został odwołany z przyczyn wyjątkowych, niezależnych od przewoźnika np. strajk pracowników lotniska.

Z kolei w sytuacji, kiedy linia lotnicza zgubi bagaż rejestrowy, zniszczy go lub dostarczy z opóźnieniem, pasażer może domagać się rekompensaty do wysokości 1220 euro.

Jeżeli chodzi o termin przedawnienia ww. roszczeń to Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 marca 2017 r., sygn. III CZP 111/16 wskazał, iż roszczenia o odszkodowanie przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91, przedawnia się w terminie rocznym na podstawie art. 778 kc.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Pawła Woronowicza z siedzibą w Szczecinie świadczy pomoc prawną  w dochodzeniu odszkodowań za opóźnione, odwołane i nieodbyte loty, począwszy od złożenia pisemnej reklamacji do przewoźnika, skargi do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, aż po wdanie się w spór co do istoty sprawy na drodze postępowania sądowego i wyegzekwowanie należności.